www.aaicw.org - Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Address: 6001 88th Ave, Kenosha, WI 53142


View Amer Albanian Islamic Center in a larger map
Prayer time Here we are

Islam is the religion which was given to Adam, the first man and the first prophet of Allah, and it was the religion of all the prophets sent by Allah to mankind...

What is Islam? How to be a muslim? How to pray?
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
Old site

By Imam Lavdrim Hamja - Kenosha, WI

Në gjurmët e Pejgamberit tonë (a.s), shembull në thirrjen islame

Po e filloj këtë ligjëratë me disa thënie të thirrësit të madh islam, Muhammed Gazaliu, i cili ka thënë:


"Unë nuk kam shkruar për personalitetin e Mesazhit të madh, Muhammedit të birit të Abdullahit, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të, vetëm pas leximit ose studimit të cilido njeriu të madh. Unë jam mysliman me plot vetëdije, e di përse kam besuar në Allahun, Zotin e botrave, përse i besova fjalëve të Muhammedit a.s dhe përse pasova librin, i cili iu shpall, madje përse thërras të tjerët në besimin që qenia ime është e kënaqur me të"

Imam Lavdrim Hamja - Kenosha, WI

Të përmirësojmë imazhin e Islamit dhe të myslimanëve

“Përmbaju asaj që të është shpallur, sepse ti je në rrugën e drejtë. Ajo është nder për ty dhe për popullin tënd dhe për të do të pyeteni.” (Zuhruf: 43-44)

Kështu Allahu (xh.sh) i drejtohet të dërguarit të Tij, Muhammedit (a.s), duke i thënë që vazhdo në rrugën e shpallur, sepse je në të drejtën. Madje Unë të kam nderuar ty dhe popullin tënd, o Muhammed me këtë shpallje, të cilën ta keni për nder dhe krenari, por patjetër do të pyeteni për të, patjetër do të pyeteni se si keni vepruar me shpalljen Time.

more... lexo...

 “DO NOT COMMIT INJUSTICE, BECAUSE INJUSTICE IS DARKNESS IN THE DAY OF JUDGMENT." (MUSLIM)

"O MY SERVANTS! I HAVE FORBIDDEN INJUSTICE TO MYSELF AND HAVE FORBIDDEN THAT FOR YOU AS WELL, THEN DO NOT COMMIT INJUSTICE TO EACH OTHER". (MUSLIM)

By AAICW - Kenosha, WI

Mbahen zgjedhjet e reja për Këshillin dhe Bordin drejtues të Qendrës Islame Amerikane Shqiptare në Wisconsin

Ditën e enjte, më 25 dhjetor 2014 në Qendrën Islame Amerikane Shqiptare në Wisconsin u mbajtën zgjedhjet e reja për Këshillin dhe Bordin drejtues të kësaj Qendre. Në prani të anëtarëve të saj dhe pasi votuan në fshehtësi të gjithë anëtarët e rregullt, u numëruan votat dhe sipas votimit u arrit të zgjidhen personat e mëposhtëm, për Këshillin dhe Bordin drejtues të Qendrës Islame Amerikane Shqiptare në Wisconsin:

more...