www.aaicw.org - Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Address: 6001 88th Ave, Kenosha, WI 53142


View Amer Albanian Islamic Center in a larger map
Prayer time Here we are

Islam is the religion which was given to Adam, the first man and the first prophet of Allah, and it was the religion of all the prophets sent by Allah to mankind...

What is Islam? How to be a muslim? How to pray?
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
Old site

AMERICAN ALBANIAN ISLAMIC CENTER OF WISCONSIN

QENDRA ISLAME AMERIKANE SHQIPTARE NË WISCONSIN

Follow us on youtube:

Në gjurmët e Pejgamberit tonë (a.s), shembull në thirrjen islame


Zoti xh.sh., përmes Kur’anit famëlartë na ka dhënë shembuj të qartë rreth mënyrës dhe metodës së thirrjes duke na treguar dhe në të njëjtën kohë duke na mësuar për mënyrën e thirrjes së njerëzimit tek sheriati i Tij. Rreth 200 ajete tregojnë për thirrjen në fenë e Zotit, e secili ajet ka tematikën e vet, si "urtësia e thirrjes", "thirrja në gjuhën e popullit", "lehtësimi dhe jo vështirësimi", "debati në mënyrën më të mirë", "në fe nuk ka ekstremizëm" etj.

Njoftim


Të nderuar vëllezër,

            
   Ju njoftojmë se dita e Arafatit është të Mërkurën, më 23 shtator 2015 (kjo ditë është mirë (sunet) të agjërohet).

Dita e parë e Kurban Bajramit është të Enjten, më 24 shtator 2015.

Namazi i Sabahut falet në orën 06.00 am.

Namazi i Bajrami falet në orën 8:30 amgjuhën shqipe dhe në orën 10:00 amgjuhën angleze.

 

Darka e Bajramit shtrohet ditën e shtunë, më 03 tetor 2015, ora 6:00 pm.

Hyrja për të rritur $10, ndërsa për fëmijët është falas.

Vlera e Kurbanit për këtë vit është $150.

            

            Për çdo informacion, ose sqarim të mëtejshëm, ju mund të kontaktoni në numrin e telefonit të xhamisë: 262-654-0575.


Me respekt:

Këshilli i Xhamisë


24 SHTATOR 2015 - KURBAN BAJRAMI